Условия за ползване

 
Моля, отделете време да прочетете условията на ползване внимателно.
Те информират относно клаузите и условията, чрез които сайтът на Подем Габрово ЕООД
е направен достъпен за вас. Посещавайки сайта ни, Вие се съгласявате да
спазвате тези клаузи и условия.

 
Авторски права
Авторските права върху съдържанието на този сайт се притежават от Подем Габрово ЕООД.
Всички текстове, лога, изображения, снимки, документи, търговски марки, приложения и друга информация са интелектуална собственост на Подем Габрово ЕООД, освен ако е отбелязано друго.
Всяко друго използване, включително копиране, размножаване, репродукция, директен пренос, публикуване, реклама, разпространяване или промяна на съдържанието на този сайт с комерсиална цел или използване в други сайтове е строго забранено без отделно и изрично писмено разрешение на Подем Габрово ЕООД.
 
 Линкове към сайта
Разрешаваме на други сайтове да създадат връзки с нашия, толкова,
доколкото не имитират сайта на Подем Габрово ЕООД. Не трябва да представяте неточно
връзката Ви с нас или да предоставяте невярна информация за нас.
Можете да използвате логото ни или запазената ни марка само и единствено
с писменото ни разрешение. Вашият сайт трябва да отговаря на следните
изисквания: да не съдържа обидна или спорна информация, или използваща
чужд патент, или интелектуални права без разрешение.
 
Съдържание на сайта
Стараем се да поддържаме съдържанието на сайта ни вярно и осъвременено. Въпреки това, не поемаме отговорност за никакви разходи, загуба на доходи, загуба на данни или последващи загуби, свързани с използването или невъзможността за достъп до сайта на Подем Габрово ЕООД.

Политика за конфиденциалност

Запазването на Вашите лични данни е важно за нас. Информацията,
която получаваме от Вас за вашето име, адрес, телефонен номер и е-мейл адрес,
се използва от нас само и единствено за комуникация с Вас относно нашите
продукти и услуги.

 

Запазваме си правото по всяко време да извършваме промени в условията на
ползване на сайта, без каквото и да било известие. Вие поемате последствията
на тези клаузи и условия и сте обект на действието им в самия момент на
използване на сайта.

Новини

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

03 Ноември 2021
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

    Считано от 01.11.2021 г. „ПОДЕМ ГАБРОВО” ЕООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Избор с публична покана

18 Август 2020
Избор с публична покана

    Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово"...